ثبت نام ویژه دارندگان کارت هویت بین المللی دانشگاهیان

توجه : هزینه ثبت نام ویژه دارندگان کارت هویت بین المللی دانشگاهیان با 90 درصد تخفیف 300,000 ریال می باشد